project: Systeem in beeld

Systeem in Beeld 2008

Eind 2007 constateerde de Amsterdamse wethouder Jeugdzaken, Lodewijk Asscher, dat er voor de 180.000 jonge Amsterdammers (0-23 jaar) zóveel voorzieningen, projecten en trajecten waren, en dat er zóveel soorten professionals betrokken zijn bij de verschillende soorten jeugdproblematiek, dat eigenlijk niemand nog overzicht had op de ‘jeugdketen’.
Asscher gaf  een projectteam van tien stafleden een jaar de tijd om:
– een compleet overzicht te maken van het Amsterdamse stelsel van jeugdvoorzieningen;
– het functioneren van alle onderdelen te beoordelen;
– er verbeteringsvoorstellen voor op te stellen (tijdens de rit en voor de langere termijn)

In het aanvankelijke zoekproces naar een te hanteren methode is een unieke werkwijze ontstaan: het visualiseren van het beoogde eindproduct in een ‘storyboard’. De daaruit ontstane infographics (gevuld met voorlopige cijfers) werden in vervolgstappen gevuld en bijgesteld met de gevonden gegevens, iets wat tegenwoordig een ‘dashboard’ is gaan heten.

De pdf van een van de eindstadia van het storyboard kan hier gedownload worden

Meer over de storyboard-methode.