project: Beleidstaal verbeeld

3. Beleidstaal verbeeld

Werkcolleges op donderdag 19 oktober 2017 en 16 november 2017, Pakhuis de Zwijger,  Amsterdam
Toon Niël, Tom Powell, Gijs Rademaker; georganiseerd door het Instituut voor Beeldtaal
De twee werkcolleges zullen uitmonden in een artikel dat naar verwachting in maart 2018 verschijnt.

19 oktober 2017:
Hoe hangen taal en beeld samen in politiek en bestuur?
Hoe kunnen we met taal en beeld de beleidsvoorbereiding (en daarmee de politieke besluitvorming) tot een opener proces maken?
16 november 2017:
Hoe kunnen betrokken burgers hun voorkeuren kenbaar maken, liefst nog vóórdat het beleid al in hermetisch gesloten plannen is vervat? Met als voorbeeld het EenVandaag opiniepanel.